logo lubuskie love
   

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Marka LubuskieLOVE jest własnością Biura Podróży MEGA TOURS Mariusz Grabowy

Użytkownik korzystający z serwisu LubuskieLOVE, a w szczególności rezerwujący za pomocą serwisu oferowane przez BP Mega Tours usługi, akceptuje zasady zawarte w polityce prywatności. BP Mega Tours zastrzega sobie prawo zmiany zasad zawartych w niniejszej polityce prywatności. Każde zmiany w dokumencie zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej. Ewentualne pytania lub sugestie na temat polityki prywatności proszę kierować na adres poczty internetowej info@lubuskielove.pl

Ochrona danych osobowych

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego LubuskieLOVE wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu internetowego LubuskieLOVE czyli Biuro Podróży Mega Tours. Dane osobowe umieszczone w formularzu rezerwacji usługi oferowanej przez BP Mega Tours przechowywane i przetwarzane jest przez BP Mega Tours z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 10/1, 65-066 Zielona Góra.  Dane osobowe umieszczone w formularzu rezerwacji usługi oferowanej przez BP Mega Tours oraz adres poczty internetowej zbierane są w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym ochrony Państwa danych osobowych. Dokument znajduje się na końcu dokumentu

Polityka prywatności i udostępnianie danych

Podane w formularzu rezerwacji dane osobowe użytkownika oraz adresy poczty nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że udostępnienia tych informacji żądają uprawnione organa, a obowiązek ich udostępnienia wynika z ustawy. BP Mega Tours nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników serwisu LubuskieLOVE innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. 

Podane dane będą wykorzystywane zgodnie z celem, dla którego zostały pobrane tj. realizacji zamówionych usług. Podane w formularzu rezerwacji dane tj. imię i nazwisko oraz data urodzenia przekazywane są do TUiR AXA w celu ubezpieczenia uczestników imprezy turystycznej, po realizacji usługi dane usuwane są z komputerów i wszelkich nośników pamięci. Zbiorcze zestawienia statystyczne sporządzone na podstawie zebranych danych statystycznych strony internetowej nie pozwalają na identyfikację pojedynczych użytkowników.  Pełen dostęp do bazy danych osobowych użytkowników posiadają jedynie uprawnieni pracownicy BP Mega Tours.

Zmiana danych

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, BP Mega Tours gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Użytkownik może dokonać wszelkich zmian kontaktując się z BP Mega Tours na adres korespondencyjny tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@lubuskielove.pl

© 2021 Lubuskielove.pl - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl